lördag, december 10, 2011

Nytt projekt

Miss Persson tror att mina nallar är menade som tröst till någon som känner oro eller sorg. Jag vet inte jag men jag virkar på här så har jag i fall att...

Inga kommentarer: